Daniel Standard

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

Автоматизиране и подпомагане на всички аспекти в бизнеса Ви

erp

Системата за управление на бизнес процесите е създадена да направи бизнеса Ви по-ефикасен, а служителите по-продуктивни. Тя автоматизира различни бизнес процеси, като в същото време ги интегрира така, че те да могат да работят заедно. Автоматизирането на всички аспекти в бизнеса Ви позволява да се фокусирате върху ускоряването на растежа и стимулирането на иновациите в компанията.

erp

Подобряване на работата с клиенти и партньори

Клиентите и партньорите са най-важният ресурс за всеки бизнес. Нашата система за управление позволява да се организира детайлна информация за всички клиентите и партньори в реално време, което от своя страна улеснява целият продажбен екип.

Прозрачност при  обслужването и продажбите

След като сте внедрили веднъж системата за управление на бизнес процесите, имате възможност да следите всяка стъпка от обслужването до продажбата. Това ще Ви помогне максимално да удовлетворявате Вашите клиенти и да генерирате бърз растеж на продажбите.

Подобряване на клиентската удовлетвореност

Системата за управление на бизнес процесите преобразува начинът, по който предприятието оперира, за да може да постигнете своята визия за бизнеса и да удовлетворите своите клиенти. Давайки на клиента това, което очаква Вие изграждате доверие към компанията.

Управление на логистиката

Нашата система дава възможност да се управляват множество складове и офиси заедно и поотделно, всички видове заявки, поръчки, разходи по доставки, транспорт и проследяване на стоките, и всичко това става бързо, лесно и автоматизирано.

erp

Умно управление на доставките

Системата за управление на бизнес процесите позволява на служителите да обработват повече заявки, а от там се намалява времето за доставка. Автоматичното проследяване на процеса по доставка елиминира всяка възможност за грешка.

erp
erp

Оптимално планиране на материалните и ресурсите

Една от ползите на системата за управление на бизнес процесите е че можете да планирате всички материали и ресурси, които са Ви необходими. Управлявайки наличностите Вие оптимизирате разходите си и подобрявате качеството и ефективността на компанията.

Контрол върху складовите наличности

Модулът за складовите операции осигурява пълен контрол върху наличностите и движението на стоки. В същото време позволява по-ефективно ползване на пространството в склада и по-бързо изпълнение на поръчките.

Интелигента организация на проекти и задачи

Вие имате поглед върху всички проекти и възложени задачи, системата позволява контролирано да се допускат служители до проекти, които засягат само тяхната компетенция, ефективно да се разпределят задачите, и сроковете за изпълнение.

Стратегия и управление на човешките ресурси

За стимулиране на по добри бизнес резултати е нужно да се интегрира и процес за управление на човешките ресурси. Нашата системата позволява да планирате и анализирате работната сила, времето за изпълнение, възнаграждението и др.

Пълна комуникация между отделните звена на фирмата

Системата за управление предоставя пълна комуникация между отделните звена във фирмата. По този начин имайки връзка помежду си отделите на компанията работят изцяло за удовлетвореността на клиентите, а от там и за по-добри бизнес резултати.

Подробно изготвяне на документацията

Системата дава възможност да следите документацията в реално време. Комуникацията между различните звена във фирмата позволява да се изготвят пълни и навременни документи към клиенти, доставчици и служители. Имате възможност да изготвяте справки и отчети по всяко време.

Следене на дейността в реално време

Внедрената система за управление Ви дава достъп до цялата информация, където и да се намирате. Имате възможност да следите проектите, да променяте задачите през мобилното устройство в реално време от всяка точка на света.

Интелигентна отчетност по звена

Мениджърът има пълен достъп до всяка дейност на комапнията, като по всяко едно време може да анализира отчетността по звена – приходи, разходи, ресурси, материали, хора, извършени дейности, разпределяне на задачите, клиенти ,доставчици и др.

erp

Индивидуално решение за Вашия бизнес

Внедряването на система за управление на бизнес процесите спомага за въвеждането ред и дисциплина във Вашата компания, данните на управление се централизират и се подобрява отчетността. Оптимизираните процеси повишат призводителността и подобряват работата на служителите. Прецизното планиране ще направи Вашата компания по-успешна и конкурентоспособна.