Daniel Standard

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

Европейски програми
и проекти


 • СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ С МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

  На 30.09.2020 г. “ДАНИЕЛ СТАНДАРТ” ЕООД сключи с Министерство на икономиката, Главна дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност“ административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-21778-C01 за проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитиеи е на обща стойност от 10 000.00 лв., от които 8 500.00 лв. европейско и 1 500.00 лв. национално съфинансиране, с продължителност 3 месеца.


  Основните цели на проекта са осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 • Повишаване на енергийната ефективност в „Автомагистрали - Черно море“ АД

  Компанията с 50 – годишен опит в строителството, ремонта и поддържането на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурата около тях. Дружеството построява и поддържа част от автомагистрала „Хемус“. „Автомагистрали - Черно море“ АД повишава своята енергийна ефективност чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване. Стойност на проекта - 35 040 лв.

 • Повишаване на енергийната ефективност в „Андела“ АД

  Андела“ АД е основен производител на инертни материали в Бургаски регион, дружеството е специализирано за преработка на взривена скална маса до крайни продукти. Дружеството повиши енергийната ефективност чрез закупуване на ново енергийно ефективно оборудване. Стойност на проекта - 31 860 лв.

 • Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в „АБ“ АД

  „АБ“ АД е специализирана компания в сферата на проектиране, строителство, ремонт и поддържане на обекти от транспортната инфраструктура, автомагистрали, пътища от републиканската пътна мрежа, пътни съоръжения, градски комуникации и прилежащите им инфраструктури. „АБ“ АД успешно въведе мерки за енергийна ефективност в в компанията. Стойност на проекта - 66 360 лв.

 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване разхода за гориво на „София Асфалт“ ООД

  Компанията оперира в сферата на пътното строителство и производството на висококачествени асфалтови смеси по установени стандарти. Дружеството разполага със собствена лаборатория за пътно и високо строителство с доказано висока технологична експертиза.„София Асфалт“ ООД повиши енергийната ефективност и намали разхода за гориво чрез закупуване на ново технологично оборудване. Стойност на проекта – 39 360 лв.