Daniel Standard

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

Какво е „Интернет на нещата“

 • IoT или Интернет на нещата е възможността да свързваме различни устройства с интернет и след това да ги управляваме от разстояние. Свързани по този начин с интернет можем да получаваме и изпращаме съответните данни от тези устройства в зависимост от целта на нашият проект. 
 • Вече е възможно да контролираме домакинските си уреди от дистанция само с мобилен телефон. 
 • Интернет на нещата се използва успешно и в по-мащабни проекти, както в машиностроенето и производството, така и в градска среда. Този тип технология тепърва ще се разширява и Daniel Standard е на Ваше разположение за изработване на Вашите IoT устройства.

Приложение на Интернет на нещата във Вашият бизнес

Daniel Standard ще Ви помогне да достигнете до нови нива на развитие и автоматизация с IoT устройства

Интернет на нещата предоставя на бизнеса възможност в реално време да разглежда как действително работят всички системи в компанията. Мениджърът има поглед върху всичко – от производителността на машините до логистиката на стоките. Интернет на нещата може да се приложи във всяка една индустрия, включително енергетика, здравеопазване, финанси, търговия и производство.

Свързване на различни услуги

Свързвайки различни услуги във Вашият бизнес, интернет на нещата ще Ви позволи да контролирате и наблюдавате работният процес и да достигнете до по-висока производителност.

Енергетика и комунални услуги

Устройствата предоставят подробен мониторинг на електропотреблението, анализ и отчети в реално време, различни графики и функция за предупреждение.

Умни мрежи

Свързването на различни устройства към единна умна мрежа позволява всички те да бъдат наблюдавани и/или контролирани от отдалечено място.

Промишленост и производство

Чрез добавянето на IoT сензори, производствените процеси започват взаимно да си комуникират, повишавайки ефективността на компанията.

Умна енергийна мрежа

Свързването на Вашите електромери в една умна енергийна мрежа ще Ви помогне да достигнете високи нива на електроспестяване.

Мониторинг на активите

Чрез IoT устройства може да извършвате цялостен мониторинг на активите, по този начин във всеки един момент ще знаете с какво разполагате.

Интегриране на индустриални машини със софтуер

Автоматизирането на производствените линии и индустриалните машини води до значително намаляване на разходите на средства и време, както и оптимизиране на работните процеси.

Свързване на различни услуги

Свързвайки различни услуги във Вашият бизнес, интернет на нещата ще Ви позволи да контролирате и наблюдавате работният процес и да достигнете до по-висока производителност.

Енергетика и комунални услуги

Устройствата предоставят подробен мониторинг на електропотреблението, анализ и отчети в реално време, различни графики и функция за предупреждение.

Умни мрежи

Свързването на различни устройства към единна умна мрежа позволява всички те да бъдат наблюдавани и/или контролирани от отдалечено място.

Промишленост и производство

Чрез добавянето на IoT сензори, производствените процеси започват взаимно да си комуникират, повишавайки ефективността на компанията.

Умна енергийна мрежа

Свързването на Вашите електромери в една умна енергийна мрежа ще Ви помогне да достигнете високи нива на електроспестяване.

Мониторинг на активите

Чрез IoT устройства може да извършвате цялостен мониторинг на активите, по този начин във всеки един момент ще знаете с какво разполагате.

Интегриране на индустриални машини със софтуер

Автоматизирането на производствените линии и индустриалните машини води до значително намаляване на разходите на средства и време, както и оптимизиране на работните процеси.

Как IOT ще помогне на бизнеса ми?

Възможностите от приложението на тази технология в бизнеса са неизчерпаеми. Свързването на производствените машини със системите на компанията значително намалява разходите на средства и време, като едновременно оптимизира работата в компанията. В Daniel Standard разработваме устройства, които помагат на компаниите да получават предварително установени данни от съответните датчици. Използвайки тези стойности, предприятието анализира бизнес процесите и оптимизира работата както на машините, така и на своите служители. IoT устройството следи за възникване на проблеми и неизправности и веднага уведомява за това.

Aвтоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението

Egymon представлява система за наблюдение, измерване и анализ на енергопотреблението. Разработена е изцяло от нашите специалисти и Ви помага в реално време да следите различни показатели свързани с енергопотреблението. Специфичните функции Ви позволяват да отчитате, анализирате и задавате различни интервали за сравнения. Със системата Egymon повишавате енергийната ефективност и постигате устойчив растеж и конкурентоспособност на предприятието.

Производствени машини, захранвани от електричество

Egymon предоставя периодични отчети и графики на енергопотреблението на Вашите производствени машини според параметрите, които сте задали.

Мониторинг на автопарка

Системата се използва за наблюдение на Вашите строителни и транспортни машини, като получената информация в реално време автоматично се обобщава и анализира.

Съоръжения, работещи  с гориво

За Вашето съоръжение, което се снабдява с газ, мазут или газьол използваме разходомери, които се характеризират с висока точност и лесна интеграция.

Към системата

Създайте умна сграда

„Умен дом“ е жилище, което използва свързани с интернет устройства, позволявайки дистанционно да управлявате и наблюдавате всички уреди и системи в дома си. Автоматизацията на домакинството осигурява сигурност и комфорт на собственика като в същото време прави дома удобен и енергоспестяващ. Всички уреди свързани с интернет устройства могат да се контролират от мобилни приложения на Вашия смартфон. Свързвайки електроуредите в дома си имате възможност да отчитате в реално време Вашият електромер и по този начин да контролирате ползването на електроенергия.

Фокусът на бъдещето - Умен град

С развитието на безжичният интернет дигитализирането на градовете става все по-възможно. Чрез инсталирането на сензори и предавателни устройства на различни места в градската среда се получават ценни данни, които подпомагат управлението на процесите в тях. В много градове вече се предлагат услуги като информация за градския транспорт, интелигентна система за паркиране, интелигентно улично осветление, пътната обстановка, затворени улици, програми на театри и други.  Екипът на Daniel Standard разработва технологии, които могат да управляват всички активи на града – транспорт, болници, училища, ВиК мрежи, системи за почистване и други. По този начин упрвлението на един град става по-ефективно, по-евтино и по-приятно за живеещите в него.

Нека реализираме
Вашият индивидуален софтуер
 • Вашата
  идея
  Достигнали сте до етап, в който трябва да преминете на следващо ниво от своето развитие и имате вече готова идея.
 • Търсене на
  разработчик
  Ние поемаме от тук :)
  Намерихте най-подходящият разработчик, който ще вдъхне живот на Вашите идеи и ще Ви помогне да планирате всеки етап.
 • Развиване на
  концепцията
  Помагаме Ви да усъвършенствате своята бизнес концепция, като внасяме различни иновации в проекта.
 • Избор на екип
  от разработчици
  Нашият екип разполага с най-подходящите специалисти, според спецификата на Вашият проект.
 • Разработка
  на проекта
  Работим ефективно върху реализацията на проекта, като покриваме всички Ваши изисквания и постигаме заложените цели.
 • Тестване и
  проверка
  Тестваме съдържание и функционалност във всеки възможен сценарии, като едновременно подобряваме качеството на работа на продукта.
 • Пускане в експлоатация
  Процеса на разработка е приключил и вече може да преминете към следващият етап на популяризиране на проекта.
 • Техническа
  поддържка
  Получавате 12 месечна поддръжка при възникване на нужда от корекции на съществуващите модули и страници.
 • Достигнали сте до етап, в който трябва да преминете на следващо ниво от своето развитие и имате вече готова идея.
 • Намерихте най-подходящият разработчик, който ще вдъхне живот на Вашите идеи и ще Ви помогне да планирате всеки етап.
 • Помагаме Ви да усъвършенствате своята бизнес концепция, като внасяме различни иновации в проекта.
 • Нашият екип разполага с най-подходящите специалисти, според спецификата на Вашият проект.
 • Работим ефективно върху реализацията на проекта, като покриваме всички Ваши изисквания и постигаме заложените цели.
 • Тестваме съдържание и функционалност във всеки възможен сценарии, като едновременно подобряваме качеството на работа на продукта.
 • Процеса на разработка е приключил и вече може да преминете към следващият етап на популяризиране на проекта.
 • Получавате 12 месечна поддръжка при възникване на нужда от корекции на съществуващите модули и страници.
Напред Безплатна консултация