Daniel Standard

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

erp

Подходящо за Вашият бизнес

Влез в бъдещето на софтуерните технологии и управлявай целия бизнес процес със своя собствена система.

Сиситемата за управление на бизнес процесите е подходяща за всеки вид бизнес, тъй като тя предоставя планиране на ресурсите и управление на всички протичащи процеси в едно предприятие. Разработена специално за Вашите потребности, системата Ви гарантира безпроблемно планиране, прогнозиране и контрол на изпълнение на поръчките от Вашите клиенти.

Какво е Система за управление на бизнес процесите?

Бизнес поглед над цялата компания.

 Системата за управление на бизнес процесите (ERP система) оптимизира и управлява всички процеси протичащи в една компания. Тя поддържа целият жизнен цикъл на фирмата, като по този начин осъществява контрол както на качеството и количеството, така и на приходите и разходите. Цялата трудова дейност свързана с клиенти и служители бива ясно и точно структурирана, което води до елиминиране на ненужни дейности и постигане на ефективност във всички нива на работа.

Погрижете се за себе си

Бизнесът Ви има нужда от собствена система.

Системата за управление на бизнеса е създадена преди всичко да улесни работата в едно предприятие. Когато лесно управляваш всички процеси във фирмата, имаш време да се концентрираш върху анализа на финансите и планирането на бъдещи инвестиции, по този начин се увеличава ефективността на компанията, а от там и нейната конкурентоспособност. Инвестирайки в своя собствена система, Вие инвестирате в себе си.
Със системата за управление, която ние разработваме се работи лесно и бързо, като по този начин Вие имате контрол върху времето, качеството, служителите, клиентите, имате поглед върху цялото развитие на Вашата компания. Възползвайки се от нашата собствена система за управление на бизнеса, Вашата компания ще се фокусира повече върху развитието и разрастването, по този начин увеличавайки конкурентоспособността Вие с лекота ще постигате желаните резултати.

Основни цели на Собствената система за управление на бизнес процесите

Системата за управление на бизнес процесите обхваща анализирането, планирането, изпълнението и контрола на всички звена в предприятието. Основната цел на системата е повишаване на ефективността на компанията, намаляване на разходите и по-успешното управление. Ние от Daniel Standard знаем, че бизнес процесите са толкова важни за Вас и начинът по който ги визуализирате и управлявате на практика определя успехът на Вашата компания. 

Постигане на оперативна ефективност

Системата за управление дава възможност за извършване на целесъобразни действия, които да доведат до постигане на положителен резултат, а от там и увеличаване на ефективността на цялата компания.

Ръст на бизнеса и печалбите

Наличието на собствена система за управление на бизнес процесите помага за повишаване на продуктивността и дава възможност да се изпълняват повече поръчки със същия брой служители, което пък от своя страна увеличава ефективността и приходите на фирмата.

Възможност за планиране в дългосрочен план

Предоставянето на глобален изглед в реално време, дава възможност на компанията да се справи активно с проблемите и да стимулира подобрения. Внедряването на система за управление Ви дава свободата да планирате в дългосрочен план.

erp
erp
erp
erp
erp
erp

Намаляване на разходите

Автоматизирайки различни бизнес процеси, системата за управление пести пари и време. А когато имате пълен поглед върху различните отдели на фирмата може да контролирате разходите и да увеличите приходите.

Повишаване конкурентоспособността

Системата дава предпоставка за стимулиране на иновации в предприятието, което от своя страна повишава конкурентоспособността на компанията. Оптимизират се бизнес процесите, намалява се времето за работа и се повишава производителността.

Комуникационна и отчетна ефективност с клиенти

Когато в компанията има интегрирана система за управление на процесите това се отразява и на обслужването на клиентите, то се осъществява по-бързо и по-ефикасно. Подобрява се бизнес комуникацията и клиентите остават доволни.

 • Постигане на оперативна ефективност
 • Намаляване на разходите
 • Ръст на бизнеса и печалбите
 • Повишаване конкурентоспособността
 • Възможност за планиране в дългосрочен план
 • Комуникационна и отчетна ефективност с клиенти

Нека подобрим бизнеса Ви

Оставете оперативните дейности на нас.

Чрез използването на единна система за управление на бизнес процесите цялата информация от дейността се съхранява в структуриран вид, без да се губи нито един аспект от ставащото в бизнеса Ви. Оставете оперативните дейности на нас! Автоматизираните бизнес процеси Ви позволяват да анализирате информацията за ползите на управлението и да подобрите работата на Вашите служители. 

Научи повече

Контрол и мониторинг на машините

Пълна проверка и оценка на съоръженията.

В епохата на индустриалният интернет, ползването на интелигентни технологии дава на производителите една стъпка пред конкуренцията. В Daniel Standard разработваме системи за управление на бизнес процесите, които осигуряват пълен контрол върху целият бизнес, като в това влиза и контрол и мониторинг на машините в предприятието. Основните ползи включват подобряване на производствената ефективност, намаляване на производствените отпадъци, увеличаване на печалбата, сигнали и известия от самите машини, подобряване ангажираността на оператора, автоматично събиране на данни, както и цялостен анализ на производствения цех. Мониторингът на машините в реално време и постоянният поток от данни Ви позволява да оптимизирате работните процеси и да увеличите качеството, а от там и ефективността на цялата компания.

Може да се приложи във всяка една сфера на Вашият бизнес

Вашата компания се разраства, време e да помислите зa собствена система за управление на бизнес процесите.

Днес системите за управление на бизнес процеси са широко използвани в производствените предприятия, търговски и дистрибуторски фирми, банки, финансови организации, телекомуникации и много други икономически сектори. Обединявайки всички IT компоненти, управление на ресурсите, продажбите, доставките, маркетинговите кампании, финансите, счетоводството, както и човешките ресурси, системата за управление неминуемо създава условия за бърз растеж и увеличаване стойността на компанията.

 • each-service

  Продажби

  С помощта на система за управление на процесите, управлявате, контролирате и синхронизирате продажбите във всички офиси и обекти на Вашата компания.

 • each-service

  Производство

  Планирането на производството е сред най-важните функции в производствената среда. Интегрираната система за управление осъществява по-голям контрол и непрекъсната видимост над производството.

 • each-service

  Обслужване на клиенти

  Искате да подобрите обслужването на клиенти  - системата за управление на бизнеса не само го подобрява, но и създава предпоставки за увеличаване на Вашите клиенти.

 • each-service

  Финанси и счетоводство

  Системата за управление осигурява пълна видимост в реално време на всички финансови резултати, по този начин се осъществява контрол над финансите, което подобрява ефективността на бизнеса.

 • each-service

  Сервиз и обслужване

  Обхваща се широка гама от сервизни дейности, които могат да бъдат контролирани и анализирани в реално време, по този начин се подобрява обслужването, а от там и ангажираността на служителите.

 • each-service

  Склад и логистика

  Оптимизиране на складовите операции, увеличаване на гъвкавостта и видимостта в склада, както и доставка на продукти при оптимални разходи – са само част от плюсовете на системата за управление на бизнеса.

 • each-service

  Търговия

  Системата за управление в дистрибуторските компании предлага пълен контрол върху поръчки, доставки, планиране и разпределение на количества, автоматизирано фактуриране, както и възможност за ценообразуване.

 • each-service

  Строителство и инженеринг

  Системата позволява управлението на мащабни и сложни проекти като покрива всички технологични процеси като време, разходи, бюджети, материали, ресурси и крайни резултати.

 • each-service

  Реклама и PR

  Системата за управление на бизнес процесите е широко използвана в рекламни и PR агенции, защото предлага пълен контрол върху ресурсите и тясна комуникация с доставчиците и подизпълнителите.

Приложение на Бизнес система в малките и средни предприятия

Вземете най-добрите бизнес решения със системите разработени от Daniel Standard.

В последните години се наблюдава увеличение на броя на малките и средни предприятия, които внедряват системи за управление на бизнеса си. Колкото по-оптимизирани са процесите в предприятията, толкова повече се увеличава ефективността, увеличават се клиентите, а от там и приходите на фирмата. В зависимост от дейността на предприятието в Daniel Standard разработваме бизнес системи с функционалности, които имат за цел да подобрят потребностите на компанията. 

Място на Бизнес системата в световен мащаб

Всяка компания внедрила система за управление на бизнес процесите е повишила своите приходи.

Откакто през 1990г. е въведен терминът ERP, оттогава системите за управление на бизнеса не спират да се развиват. Всяка малка, средна или голяма компания, която съдържа в себе си множество бизнес процеси, до които имат достъп голям брой служители или клиенти внедрява ERP система за управление на бизнеса. По този начин процесите в предприятието се автоматизират и позволяват на мениджърите да контролират по-лесно случващото се в компанията, служителите да имат ясни задължения и по-ефективно изразходване на времето, а клиентите да получават по-качествено и по-бързо обслужване. Ние от Daniel Standard Ви гарантираме, че инвестицията в софтуерна система за управление на бизнеса си заслужава, тъй като по този начин Вие не само ще развиете своя бизнес, но и ще го направите по-устойчив и конкурентоспособен в динамичната икономическа среда.

Нека реализираме
Вашият индивидуален софтуер
 • Вашата
  идея
  Достигнали сте до етап, в който трябва да преминете на следващо ниво от своето развитие и имате вече готова идея.
 • Търсене на
  разработчик
  Ние поемаме от тук :)
  Намерихте най-подходящият разработчик, който ще вдъхне живот на Вашите идеи и ще Ви помогне да планирате всеки етап.
 • Развиване на
  концепцията
  Помагаме Ви да усъвършенствате своята бизнес концепция, като внасяме различни иновации в проекта.
 • Избор на екип
  от разработчици
  Нашият екип разполага с най-подходящите специалисти, според спецификата на Вашият проект.
 • Разработка
  на проекта
  Работим ефективно върху реализацията на проекта, като покриваме всички Ваши изисквания и постигаме заложените цели.
 • Тестване и
  проверка
  Тестваме съдържание и функционалност във всеки възможен сценарии, като едновременно подобряваме качеството на работа на продукта.
 • Пускане в експлоатация
  Процеса на разработка е приключил и вече може да преминете към следващият етап на популяризиране на проекта.
 • Техническа
  поддържка
  Получавате 12 месечна поддръжка при възникване на нужда от корекции на съществуващите модули и страници.
 • Достигнали сте до етап, в който трябва да преминете на следващо ниво от своето развитие и имате вече готова идея.
 • Намерихте най-подходящият разработчик, който ще вдъхне живот на Вашите идеи и ще Ви помогне да планирате всеки етап.
 • Помагаме Ви да усъвършенствате своята бизнес концепция, като внасяме различни иновации в проекта.
 • Нашият екип разполага с най-подходящите специалисти, според спецификата на Вашият проект.
 • Работим ефективно върху реализацията на проекта, като покриваме всички Ваши изисквания и постигаме заложените цели.
 • Тестваме съдържание и функционалност във всеки възможен сценарии, като едновременно подобряваме качеството на работа на продукта.
 • Процеса на разработка е приключил и вече може да преминете към следващият етап на популяризиране на проекта.
 • Получавате 12 месечна поддръжка при възникване на нужда от корекции на съществуващите модули и страници.
Напред Безплатна консултация