Daniel Standard

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

Мястото на GDPR във Вашият уеб или софтуерен продукт

Основната цел за въвеждането на регулациите е защитата на личните данни на европейските граждани. Всички дружества или компании, които притежават  уеб сайт, електронен магазин, уеб платформа или какъвто и да е софтуерен продукт, чрез който събират, обработват или съхраняват по някакъв начин лични данни на физически лица, подлежат на регулация от Общият регламент за защита на личните данни. В Daniel Standard работи екип от юристи, IT специалисти и консултанти по GDPR, които се грижат за това Вашият софтуерен продукт да отговаря на всички изисквания за спазване на Регламента за защита на личните данни. 

Уеб сайт, онлайн магазин или уеб продукт

В Daniel Standard Ви помагаме да разширите Вашето присъствие в интернет пространството. Нашият екип разработва висококачествени уеб продукти според желанията и вида на Вашият бизнес.

Система за управление на бизнес процесите

Самата система съдържа всички данни на цялата фирма  - лични данни на служители, клиенти и партньори, които са физически лица.

Мобилно приложение

Потребителите, които ползват мобилното приложение дават своите имена, електронни пощи и други данни при регистрацията.

Индивидуален софтуерен продукт

Според вида на индивидуалният продукт, данните които се събират са главно от контактната форма – имена, адрес, имейл, телефон и др.

Обхваща цялата организация на  работата с физически лица

В Daniel Standard изготвяме и разписваме специално за Вас всички процедури, документи, регистри и Ви даваме опростени инструкции за въвеждане на регулацията във Вашата организация. За всяко дружество разработваме документите според дейността на фирмата, грижим се и за и цялата документация свързана със съхраняването и изпращането на лични данни на трети страни. Специални договори гарантират неприкосновеността на личните данни на физическите лица, когато те биват предавани на счетоводни къщи, маркетинг агенции и други. Нашите юристи разработват за Вас индивидуални вътрешни правила и препоръки, както и инструкции за прилагане на Регламента за защита на личните данни.

gdpr

Кой е засегнат от

Регламента за защита на личните данни?

Всички дружества и компании, които по някаква причина събират, обработват, съхраняват или разпространяват лични данни на физически лица са засегнати от Регламента за защита на личните данни. 

Има назначен един или повече служители и/или работници

Събира чувствителни лични данни за пол, раса, етност, политическа принадлежност, синдикална принаджлежност, медицинска информация

Събира лични данни на физически лица включително като част съдържанието на договори, счетоводни документи, маркетинг проучвания, анкети или други дейности

Извършва под някаква форма видео наблюдение на физически лица

Извършва контрол на достъпа, чрез средства установяващи самоличността

Защита на физическите лица, с които работите

Независимо дали Вашата сфера на дейност се развива в интернет или не, сте длъжни да защитите данните на физическите лица, с които работите. Нужно е да информирате всички Ваши клиенти, потребители или служители, каква е целта и какви по вид са личните данни, които събирате и обработвате във Вашата компания. В Daniel Standard софтуерните продукти, които разработваме отговарят на основните принципи свързани с обработването на лични данни, а именно законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване.