Daniel Standard

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

Стажантска програма за лингвисти

В Daniel Standard имате възможност да развиете своите теоретични знания и да обогатите своите практически умения като лингвисти. По този начин ние се стремим да подпомогнем развитието не само отделни лингвисти, но и на цялата филологическата общност в България.

Надграждане и реализация

Ние в Daniel Standard вярваме, че устойчивото сътрудничество между бизнеса и университетите е начинът за преодоляване на пропуските между образованието на студентите и реалните нужди на икономиката.
Стажантите, които стват част от екипа на Daniel Standard не само ще почувстват ритъма на работа, но и ще придобият необходимите организационни умения. Това ги прави по конкурентоспособни на пазара на чуждоезикови кадри.
Участниците в стажантските програми на Daniel Standard започват работа по реални проекти, реализирани от компанията. По този начин те натрупват опит по специалността, необходим им за следващият етап от тяхното израстване.

 • groth

  Работа по конкретни
  проекти

  Стажантите лингвисти имат възможност да натрупат ценни умения и различни практически познания, когато са ангажирани по конкретен работен проект. По този начин те развиват своите личностни умения за управление на проекти, както и работата в екипна работна среда.

 • team

  Натрупване на опит по специалността

  Обогатяването на теоретичните познания с конкретни практически умения е от ключово значение за натрупването на опит по специалността. Така стажантите придобиват специфични професонални умения, което ги прави по конкурентноспособни на пазара на труда.

 • real

  Реална
  работна среда

  Преминавайки през стаж, стажантите овладявават общи и специфични компетенции, придобиват реалистична представа за работата, която ги интересува и най-вече развиват своите работни навици. Установяват полезни професинални контакти в организацията и в индустрията.