Daniel Standard

Daniel Standard използва „бисквитки“ с цел подобряване на своята функционалност и ефективност.
За повече информация, моля запознайте се с Политиката за ползване на „бисквитки“.

Стажантска програма за програмисти

Стажът за програмисти, който предлагаме в Daniel Standard е една чудесна възможност да практикувате наученото и да обогатите своите знания, като се учите дитектно от нашите специалисти. Всички стажанти имат възможност да развиват различни компетентности и да работят реално в компанията, а не само да я наблюдават.

Възможности за развитие

Стажантската програма в Daniel Standard дава възможност на бъдещите програмисти отблизо да проследят процесите, които протичат в една IT компания. Работата в екип е от ключово значение за успешното реализитане на проектите. Едновременно с това стажантите се поставят в реална работна среда, което развива техните умения, адекватно мислене и структурира тяхното поведение и навици. В Daniel Standard Ви предлагаме всички необходими ресурси, чрез които Вие да се развивате професионално в IT сферата.
Всяка стажантска програма завършва с индивидуален преглед на постиженията на всеки участник и най-добрите се предлагат работа. 

 • groth

  Професионално развитие

  Стажът е първата стъпка към кариерното ориентиране и професионалното развитие на един програмист. Той цели да осигури на програмиста възможност за придобиване на практически опит, знания и умения, които са предпоставка за бъдещото му професионално развитие.

 • team

  Работа в екип

  Успешното изпълнение на всеки проект зависи до голяма степен от умението на всички участниците да работят в екип. Стажантът има възможност да постигне видим и ясен резултат от дейността си и едновременно се учи да носи отговорност за действията си.

 • real

  Реална работна среда

  Работата в реална работна среда дава възможност на програмиста да се учи и да бъде оценен. Поставен в реална работна обстановка той развива своите умения за успешно представяне, комуникация, управление на времето и преодоляване на различни възникнали проблеми.